Highpass

Merchant Radio

Spazio Aperto w/ Prince Of Whales, TS Kahuna, James Lotion, Crisco

This event has passed

Spazio Aperto w/ Prince Of Whales, TS Kahuna, James Lotion, Crisco

Date

Saturday 13th of November 2021

Time

19:00 to 01:00

Price

50 DKK

[ENG BELOW]
DEPOT i samarbejde med Kulturhuset Indre By åbner dørenene til Spazio Aperto.
Forvent endnu en eventyrlig sonisk rejse, fra grænseoverskridende dansegulvs-eksperimenter af TS Kahuna til den uforudsigelige bas og rave-ekstravaganza af James Lotion, der passerer gennem Crisco's unikke tilgang til nye trancelyde og Prince Of Whales' signatur break-infunderede varme lyd.
I timerne forud for arrangementet overtager Merchant Radio Depot Radio med musik fra nye talenter fra København og videre. Med andre ord, kom tidligt og bliv sent for den komplette soniske oplevelse.
-–—
Line-up:
Prince Of Whales (AT) [Han/Ham]
TS Kahuna (IT) [Han/Ham]
James Lotion (NE/DK) [They/Them]
Crisco (IT) [Han/Ham]
-–—
Entrépris:
50kr + garderobe
Arrangementet er et samarbejde mellem Kulturhuset Indre By, Depot CPH og Spazio Aperto.
-–—
DEPOT
Københavnsk baseret spillested, der kører som cafe & nærradio hvor lydkunst møder mennesker.
-–—
Spazio Aperto
Født som et radioprogram i 2018 og udviklet som en alsidig lydoplevelse, Spazio Aperto er en ny serie begivenhed, der primært fokuserer på mangfoldighed af lyd, nysgerrighed og åbenhed.
Ved at udfordre den traditionelle "single genre" klubaften og trække på begrebet "open space", både i fysisk, videnskabelig og metaforisk forstand, udfordrer vi festgæster og elektronisk musikentusiaster til at finde skønheden i det uventede og være klar til at udforske sig selv og deres omgivelser, med en legende, fordomsfri og respektfuld tankegang.
-–—
Kulturhuset Indre By
Beliggende i den smukke Nansensgade bydel. Hver dag huser vi mange glade københavnere, hvad enten det er til sport, møder eller kulturelle aktiviteter.
-–—
Inklusivitet, empati og tolerance er kernen i det, vi står for, og vi vil ikke tolerere nogen form for chikane, fysisk eller verbal vold og upassende adfærd generelt, der går imod disse værdier. Hvis du ikke kan opføre dig ordentligt, så bliv hjemme.

-–—

[ENG]
DEPOT in a collaborative production with Kulturhuset Indre By opens the door to Spazio Aperto.
Expect another adventurous sonic journey, from borderline dance floor-ready experimentations of TS Kahuna to the unpredictable bass and rave extravaganza of James Lotion, passing through Crisco's unique approach to new trance sounds and Prince Of Whales' signature breaks-infused warm sound.
In the hours preceding the event, Merchant Radio is taking over Depot Radio with music from emerging talent from Copenhagen and beyond. In other words, come early and stay late for the complete sonic experience.
-–—
Line-up:
Prince Of Whales (AT) [He/Him]
TS Kahuna (IT) [He/Him]
James Lotion (NE/DK) [They/Them]
Crisco (IT) [He/Him]
-–—
Entry cost:
50kr + wardrobe
The event is a collaboration between Kulturhuset Indre By, DEPOT, and Spazio Aperto.
-–—
DEPOT
Copenhagen-based venue voyaging as cafe & community radio. Where audio arts meet people.
-–—
Spazio Aperto
Born as a radio show in 2018, and developed as an all-round sonic experience, Spazio Aperto is a new event series focusing primarily on diversity of sound, curiosity and open-mindedness.
Challenging the traditional “single genre” club night, and drawing from the concept of “open space”, both in physical, scientific and metaphorical sense, we challenge party goers and electronic music enthusiasts to find beauty in the unexpected and be ready to explore themselves and their surroundings, with a playful, open-minded and respectful mindset.
-–—
Inclusiveness, empathy and tolerance are at the core of what we stand for, and we will not tolerate any form of harassment, physical or verbal violence and inappropriate behaviour in general that goes against these values. If you cannot behave, stay home.

Close