Highpass
Charlottenborg Art Talk: Uffe Isolotto & Jacob Lillemose om Den Danske Pavillon i Venedig

This event has passed

Charlottenborg Art Talk: Uffe Isolotto & Jacob Lillemose om Den Danske Pavillon i Venedig

City

Copenhagen, Denmark

Type

Art, Talk

Date

Wednesday 25th of May

Time

17:00 to 18:00

Price

Free

Uffe Isolotto & Jacob Lillemose om Den Danske Pavillon i Venedig
25. maj kl. 17-18
I kunsthallens biograf

[English below]
En af verdens mest prestigefyldte kunstudstillinger er Venedig Biennalen, som i år officielt åbnede den 23. april med mere end 80 deltagende lande. Hvert land stiller med en national pavillon, som repræsenter dem til denne store internationale kunstbegivenhed. Til at repræsentere Danmark, har Statens Kunstfond i år udpeget kunstner Uffe Isolotto og kurator Jacob Lillemose med totalinstallation We Walked the Earth.

Onsdag d. 25 maj får Kunsthal Charlottenborg besøg af Uffe Isolotto og Jacob Lillemose til en samtale om arbejdet med biennalen og om We Walked the Earth, som beskrives som en postapokalyptisk totalinstallation, der kombinerer mytologiske referencer, socialrealistisk drama, bondegårdsidyl og fremtidsvisioner.

Samtalen modereres af Iben Bach Elmstrøm, som er er udstillingsinspektør på Den Frie Udstillingsbygning.
Hun har tidligere kurateret udstillingen The Objekt is To Change The Soul på Heartland Festival i 2018, Ars Memoria med Helene Nymann i Rundetaarn 2017, samt stået i spidsen for SixtyEight Art Institute fra 2011 til 2018. Senest har hun arbejdet for CHART design – en kommerciel platform for kunst og design og er kuratoren bag Det Æstetiske Øre - et lydbaseret og performativt projekt på Rønnebæksholm kunsthal.

Læs mere om Uffe Isolotto og projektet i Kunstkritikks interview her:
https://kunstkritikk.dk/efter-mennesket-2/
Mere information og baggrund for udvælgelsen kan man også læse om hos Statens Kunstfond: https://www.kunst.dk/dansk-bidrag-til-venedig-biennalen.

Samtalen vil være på dansk. Tilmelding ikke nødvendig, og pladser uddeles efter først til mølle-princippet. Det er gratis at deltage.

Uffe Isolotto (f. 1976) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Uffe Isolotto har haft soloudstillinger på Tranen, O – Overgaden, og i 2020 deltog han på 14th Media Arts Biennial i Santiago i Chile. Han har de senere år kurateret udstillinger og produceret værker i samarbejdsprojektet Age of Aquarius, der holder til i en taghave i København. Uffe Isolotto er desuden medstifter og tidligere medlem af kunstorganisationen TOVES, der i perioden 2010-2017 producerede udstillinger og værker både i Danmark og udlandet.
Uffe Isolotto har udarbejdet sit forslag i samarbejde med Jacob Lillemose, der også er udpeget som kurator for udstillingen i den danske pavillon.

Jacob Lillemose (f. 1974) er kurator, forsker og forfatter, Jacob Lillemose er kurator på Medicinsk Museion. Han har tidligere drevet projektrummet X AND BEYOND, under det tværfaglige forskningsprojekt Changing Disasters på Københavns Universitet. Lillemose er pt. aktuel med sin første roman Architecture Zero, som netop er udkommet i 2022 på A Mock Book.

ENGLISH:
[THE TALK WILL BE IN DANISH]
One of the world's most prestigious art exhibitions is the Venice Biennale, which this year officially opened on April 23 with more than 80 participating countries. Each country presents a national pavilion, which represents them at this great international art event. To represent Denmark, The Danish Art Foundation this year has appointed artist Uffe Isolotto and curator Jacob Lillemose with the installation We Walked the Earth.
On May 25, we welcome you to join us with Uffe Isolotto and Jacob Lillemose for a conversation about the work with the biennial and about We Walked the Earth, which is described as a post-apocalyptic total installation that combines mythological references, social realistic drama, farm idyll and future visions.

The conversation is moderated by Iben Bach Elmstrøm, who is a curator at Den Frie Udstillingsbygning.
She has previously curated the exhibition The Object is To Change The Soul at the Heartland Festival in 2018, Ars Memoria with Helene Nymann in Rundetårn in 2017, and been leader of SixtyEight Art Institute from 2011 to 2018. Most recently, she has worked for CHART design - a commercial platform for art and design and is the curator behind Det Æstetiske Øre - a sound-based and performative project at Rønnebæksholm kunsthal.

Read more about Uffe Isolotto and the project in Kunstkritikk's interview here:
https://kunstkritikk.com/cottagecore-centaurs/
More information and background for the selection can also be read at the Statens Kunstfond: https://www.kunst.dk/.../art.../visual-arts/danish-pavilion
The conversation will be in Danish. It is free to praticipate and no registration is needed.
Uffe Isolotto (b. 1976) is educated from the Royal Danish Academy of Fine Arts. Uffe Isolotto has had solo exhibitions at Tranen, O - Overgaden, and in 2020 he participated in the 14th Media Arts Biennial in Santiago, Chile. In recent years, he has curated exhibitions and produced works in the collaborative project Age of Aquarius, which is located on a roof garden in Copenhagen. Uffe Isolotto is also a co-founder and former member of the art organization TOVES, which in the period 2010-2017 produced exhibitions and works both in Denmark and abroad.
Uffe Isolotto has prepared his proposal in collaboration with Jacob Lillemose, who has also been appointed curator of the exhibition in the Danish pavilion.
Jacob Lillemose (b. 1974) is a curator, researcher and author.
Jacob Lillemose works as a curator at Medical Museion. He has previously run the project room X AND BEYOND, during the interdisciplinary research project Changing Disasters at the University of Copenhagen. Lillemose just published his first novel Architecture Zero, which has just been published in 2022 on A Mock Book.

Image: Uffe Isolotto, We Walked the Earth, 2022. Pavillion of Denmark, Biennale Arte 2022. Photo by Ugo Carmeni.

Close