Highpass
SYMPOSIUM: HVORDAN GØR VI KUNSTEN ALMEN? OM KUNSTENS ROLLE I ALMENE BOLIGOMRÅDER

SYMPOSIUM: HVORDAN GØR VI KUNSTEN ALMEN? OM KUNSTENS ROLLE I ALMENE BOLIGOMRÅDER

Host

Til Vægs

City

Copenhagen, Denmark

Start

Monday 3rd of June at 09:00

End

Wednesday 3rd of July at 16:00

Price

Free

Kunst og kultur inddrages i stigende grad i by- og områdeudvikling. Ofte varsler kunsten fysiske forandringer eller fungerer som løftestang for sociale dagsordener.

Den lokale udstillingsplatform Til Vægs i AKB København, Lundtoftegade har siden 2017 insisteret på kunstens iboende forandringspotentiale og på at kunst ikke blot kommer ude fra og ind i lokalområdet, men også kommer inde fra og ud, hvorfor den etablerede kunstscene og det omkringliggende samfunds institutioner har noget at lære af kunsten i de almene boligområder: Den almene kunst.

På symposiet diskuterer vi gennem bidrag fra blandt andre beboere, forskere, museumsansatte, kunstnere, praktikere og beslutningstagere kunsten rolle og potentiale i almene boligområder og undersøger den almene kunst.

På baggrund af en generøs bevilling fra Bikubenfonden har vi også muligheder for at præsentere en række metodiske erfaringer fra Til Vægs: Hvilke initiativer har virket, hvilke har ikke, og hvad betyder Til Vægs for AKB København, Lundtoftegade? Erfaringerne tilgængeliggøres i et metodekatalog, som forhåbentlig kan inspirere lignende og nye tiltag landet over.

På dagen præsenterer vi derfor også AKK – Almene Kunstklubber. AKK er en ny landsdækkende organisering af almen kunst, der med udgangspunkt i Til Vægs’ metodekatalog og erfaringer vil organisere eksisterende initiativer og projekter, men også starte nye kunstklubber op i en række almene boligområder.

Deltagelse i symposiet er gratis, men tilmelding er bindende.

Symposiet afholdes i Cafe Lunden Lundtoftegade 21 på Nørrebro mandag den 3. juni kl. 9.00-16.00.

Tak til Bikubenfonden for at gøre det muligt.

For tilmelding se billetlink.

This event has been added by Highpass contributors.

if you know that any of this information is out of date, please let us know.

Close